Po raz kolejny potwierdziliśmy „jakość w cenie”!

Szanowni Państwo!
Informujemy, że odbyła się kolejna kontrola jakości paliw sprzedawanych w Dyskoncie Paliwowym w Zgorzelcu. Do badań laboratoryjnych pobrane zostały próbki benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. Po analizie laboratoryjnej Instytut Nafty i Gazu wydał opinię, zgodnie z którą pobrane próbki spełniają wszelkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.