PALIWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Po raz kolejny zostało potwierdzone, że oferowane na naszej stacji paliwa są najwyższej jakości!

27 lipca 2015 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przeprowadził kontrolę jakości paliwa sprzedawanego na naszej stacji paliw w Zgorzelcu. Przeprowadzone badania laboratoryjne, wykonane w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie wykazały, że próbka oleju napędowego spełnia wymagania jakościowe określone przepisami prawa.