KOLEJNA KONTROLA POTWIERDZIŁA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NASZYCH PALIW

Dnia 19 lipca 2016 r. na stacji paliw Dyskont Paliwowy w Zgorzelcu odbyła się kontrola Dolnośląskiej Inspekcji Handlowej. Do badań laboratoryjnych pobrane zostały próbki benzyny Pb95 oraz oleju napędowego ON. Analiza jakościowa została przeprowadzona przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Analiz Naftowych.

Badania wykazały, że pobrane próbki spełniają wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.